XXIV Niedziela Zwykła – 14.09.2014 r.
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego Zapraszamy na zmianę tajemnic różańcowych i pogadankę religijną po „Prymarii” i „Sumie” a młodzież zapraszamy na mszę św. o 9.00. O 13.30 pogrzeb śp. Stanisława Turbana z Szafranowa.
 W tym tygodniu zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji dzieci, młodzieży i wychowawców w ramach IV Tygodnia Wychowania pod hasłem:” Prawda fundamentem wychowania”.
 W środę Nowenna do MBNP. i próba chóru, w czwartek obchodzimy Święto św. Stanisława Kostki patrona młodzieży.
 W następną niedzielę Dzień Środków Społecznego Przekazu. O godz. 10.30 wspólny uroczysty chrzest dzieci. W sobotę w kościele o godz. 17.00 katecheza chrzcielna a następnie w kancelarii zapisy metrykalne. Na placu przykościelnym będzie zbiórka do puszek na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie
 W przyszłą niedzielę po mszy św. o 9.00 w domu parafialnym będzie katecheza dla dzieci przedszkolnych, które nie uczestniczą w katechezie w przedszkolu. Rodziców prosimy o dopilnowanie, aby dzieci nie objęte katechizacją w przedszkolu korzystały z tej formy katechizacji. O 17.00 zebranie POC.
 Parafia Ducha Świętego w Mielcu organizuje Kurs Przedmałżeński. Rozpoczęcie 21 września (niedziela) o godz. 15.00 w kościele dolnym.
 Próba zespołu dziecięcego w piątek o 18.00, ministranci we wtorek o 17.00, lektorzy we wtorek po mszy św., kandydaci na ministrantów w środę o 17.00, kandydatki do DSM w sobotę o 9.00.
 Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. Dla dzieci „Ola i Jaś”, Mały Rycerzyk, MGN, nowy promyczek Dobra z planem lekcji. W GN m.in.: „płyta z drugą częścią Dzienniczka św. s. Faustyny i o islamskiej inwazji na chrześcijan”.
 Można nabyć kalendarz rolników na 2015 r. za 19 zł, kalendarze z Papieżem św. Janem Pawłem II i misyjne po 5 zł.
 W przyszłą niedzielę składka inwestycyjna. Zakończyliśmy konserwację naszych zabytkowych organów. Koszt ostateczny wyniósł 45 tyś. zł. Oczekujemy na dotację od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu i Starostwa Powiatowego w Mielcu w wysokości 20 tyś. zł. Reszta to udział własny. Na utrzymanie cmentarza ofiarę złożyło 280 rodzin naszej parafii. Koszty prac przy drzewostanie, wyprawki murarskie przy kaplicy, wywóz śmieci i bieżące utrzymanie porządku na cmentarzu w tym roku wyniosły 15.498 zł. Planujemy wykonanie dodatkowego odcinka alejki od kaplicy do kostnicy. Bóg zapłać za składane ofiary, szkoda tylko, ze bierze w tym udział tylko 30% rodzin parafii. Bóg zapłać panom Janowi Myjakowi i Krzysztofowi Kołaczowi za bezinteresownie wykonane prace na cmentarzu.

Parafia pod wezwaniem sw. Klemensa w Czerminie
39-304 Czermin 477, telefon: 17-774-03-31, czermin@diecezja.tarnow.pl

Wykonal: Patryk Kaflowski (pkaflowski@gmail.com)