Przyjęli Sakrament Chrztu św.

Przyjęli Sakrament Chrztu św. w 2017 r.

6.01.2017 r.

Alan CHRUŚCIEL

15.01.2017 r.

Aleksandra KOBYLARZ

19.02.2017 r.

Wiktoria MISIAK

Arkadiusz Michał GAJ

Alicja KOCHANOWSKA

Maja Agata MYJAK

Aleksander KNUTELSKI

Kamila Sabina MIDURA

2.04.2017 r.

Weronika WERYŃSKA

Nadia JACHYM

17.04.2017 r.

Wojciech SZENDOŁ

Oliwia MAZGAJ

Mikołaj WOLAK

Wiktoria KOKOSZKA

Aleksandra ZDRZYŃSKAUroczysty Chrzest św. w naszej parafii jest udzielany w III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 10.30 oraz w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

W sobotę przed niedzielę chrzcielną, godzinę przed mszą św. wieczorną, odbywa się w kościele katecheza chrzcielna dla rodziców dziecka i rodziców chrzestnych, a następnie zapisy metrykalne w kancelarii parafialnej.

Konieczny jest akt urodzenia dziecka z USC oraz znajomość danych personalnych rodziców dziecka i rodziców chrzestnych.

Jeżli chrzestni sś z innej parafii wymagane jest zaświadczenie od swojego ks. proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności ojca lub matki chrzestnej.

Rodzice dziecka i rodzice chrzestni powinni przystśpić do sakramentu pokuty, aby w czasie uroczystości przyjąć Komunię św.

Po mszy św. chrzestni, w zakrystii, składają podpisy w księdze ochrzczonych.

Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii to konieczna jest pisemna zgoda Ks. proboszcza parafii, w której mieszkają rodzice.

W sytuacjach wyjątkowych chrzest św. moąe być udzielony w innym czasie.


Parafia pod wezwaniem sw. Klemensa w Czerminie
39-304 Czermin 477, telefon: 17-774-03-31, czermin@diecezja.tarnow.pl

Wykonal: Patryk Kaflowski (pkaflowski@gmail.com)